Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

ΔΙ.Κ.Α.Μ.: Ψήφισμα για επιπτώσεις μεταλλείας, στη γη του Αριστοτέλη


Εκ παραδρομής, στην προηγούμενη ανάρτησή μας (εδω), δεν αναφέρθηκε, Ψήφισμα του «Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών» (ΔΙΚΑΜ) "σχετικά με τις επιπτώσεις της επιχειρούμενης μεταλλευτικής δραστηριότητας στη γενέτειρα του Αριστοτέλη". Ψήφισμα, που εκδόθηκε, τον Μάρτιο του 2013 και μπορείτε να διαβάστε στη συνέχεια:
ΨΗΦΙΣΜΑ 

ΤΟΥ «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» ΑΠΘ
Το «Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών» (ΔΙ.Κ.Α.Μ.) ιδρύθηκε πριν έναν χρόνο με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο τη μελέτη και προβολή σε διεθνή κλίμακα του μεγάλου φιλοσόφου της αρχαιότητας Αριστοτέλη, μαθητή του Πλάτωνα και δασκάλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που γεννήθηκε στα Στάγειρα της Χαλκιδικής το 384 π.Χ. και άσκησε με το έργο του μια συνεχή επίδραση στην ανθρώπινη διανόηση, για ένα διάστημα 2500 χρόνων. 

Στόχος του «Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών» είναι να καταστεί πόλος έλξης για όλους τους μελετητές και σπουδαστές της Αριστοτελικής Φιλοσοφίας, αλλά και για κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο σε παγκόσμια κλίμακα. Έτσι, μεταξύ των σκοπών που έχει θέσει περιλαμβάνονται: η διοργάνωση Θερινού Σχολείου (Summer School) για φοιτητές σε συνεργασία με διάφορα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, η ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με Έλληνες και ξένους Αριστοτελιστές, η διεξαγωγή διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων, Σεμιναρίων και Συμποσίων. 
Οι δραστηριότητες αυτές θα φιλοξενούνται όχι μόνον στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά και σε εγκαταστάσεις στο χώρο της «Σχολής του Αριστοτέλους» στη Μίεζα της Νάουσας, καθώς και σε κατάλληλες κτηριακές υποδομές που σχεδιάσθηκαν για να υλοποιηθούν δίπλα στο χώρο των ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ, πατρίδας του Αριστοτέλη, στην περιοχή της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής.

Η μεγάλη αρχαιολογική ανασκαφή με τις εργασίες των τελευταίων 20 και πλέον ετών έχει αποκαλύψει ολόκληρη την πόλη των ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ, η οποία βρίσκεται σε μια θαυμάσια τοποθεσία και περιβάλλεται από έναν εξαιρετικό φυσικό χώρο της ευρύτερης περιοχής με σπάνια αρχέγονα δάση, με πανέμορφες θάλασσες και με πλούσια βιοποικιλότητα. 
Την μοναδική στο είδος της αυτή βιοποικιλότητα, η οποία υπήρχε ήδη από την εποχή του Αριστοτέλη και παρέμεινε έως τώρα άθικτη, την είχε μελετήσει επισταμένως ο Σταγειρίτης φιλόσοφος, κάτι το οποίο τον κατέστησε, πέραν όλων των άλλων, και τον πρώτο φυσιοδίφη της αρχαιότητας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, το Δ.Σ. του «Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών» στην 8/19-3-2013 Συνεδρίασή του, λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις για ανεπανόρθωτη καταστροφή του ευρύτερου περιβάλλοντος της Χαλκιδικής, που διατυπώθηκαν από έγκριτους επιστήμονες και καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, από Πανελλήνιους Επιστημονικούς φορείς, από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, από Δημοτικές Αρχές, από την τοπική κοινωνία και από Οργανώσεις, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής: 
να εκφράσει την έντονη ανησυχία του για τις επαπειλούμενες σοβαρές αλλοιώσεις στο φυσικό περιβάλλον, με όλα τα παρελκόμενα, από την σχεδιαζόμενη δραστηριότητα εκμετάλλευσης του φυσικού ορυκτού πλούτου της περιοχής και να απαιτήσει να επιδειχθεί απόλυτος σεβασμός και φροντίδα για τον χώρο και το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννήθηκε και αναπτύχθηκε το πνεύμα του μεγάλου Σταγειρίτη φιλοσόφου Αριστοτέλη

ΤΑ ΣΤΑΓΕΙΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΩΣ ΤΕΤΟΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΕΙ 

Έχουμε διαχρονική υποχρέωση να διαφυλάξουμε τις συνθήκες που θα επιτρέψουν να καταστεί η γενέτειρα του Αριστοτέλη κέντρο παγκόσμιας πνευματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας. H Αειφόρος Ανάπτυξη που εναρμονίζει την προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού και πλούσιου φυσικού πλούτου είναι αυτό που αρμόζει για την ανάπτυξη της μοναδικής αυτής περιοχής. Kάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την εφαρμογή της συνταγματικής επιταγής προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της σχετικής Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη του πολίτη για την τήρηση της εφαρμογής των ανωτέρω έχει κλονισθεί λόγω απαλλαγής του προηγούμενου φορέα εξόρυξης από την υποχρέωση αυτή κατά το παρελθόν. Άλλωστε, ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός, ότι η βασική μελέτη οφέλους–κόστους της παρούσας επένδυτικής δραστηριότητας, η οποία λογικά θα έπρεπε να είχε προηγηθεί κάθε σχετικής απόφασης της Πολιτείας, δεν έχει ακόμα δοθεί στη δημοσιότητα. 

Ο κύριος πλούτος της Ελλάδας δεν είναι ο χρυσός του υπεδάφους της, αλλά η μακραίωνη ιστορία της και ο πολιτισμός της. Αυτά σε συνδιασμό με το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον, τα αρχέγονα δάση και την βιοποικιλότητα της Χαλκιδικής και των Αρχαίων Σταγείρων, γενέτειρας του οικουμενικού φιλοσόφου Αριστοτέλη, μπορούν να αποτελέσουν, μεταξύ άλλων, ισχυρότατο μοχλό για βιώσιμο πολιτιστικό τουρισμό και ανάπτυξη της περιοχής.


Δεν υπάρχουν σχόλια: