Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 1978

1978. Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο (1978 - 1980)

Τον Δεκέμβριο του 1978 εκλέχτηκε το πρώτο Δ.Σ. του Συλλόγου
το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάλτσιος Δημήτρης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ταραζάς Βασίλης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παπαμόσχος Μάκης
ΤΑΜΙΑΣ: Αυγολούπης Κώστας
ΜΕΛΗ: 
Αυγολούπης Σταύρος
Σγουρού Σταματούλα
Ταραζάς Γεράκης

Το Δ.Σ. παρέμεινε στη διοίκηση του Συλλόγου, μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 1981

Δεν υπάρχουν σχόλια: