Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 1981

1981 και 1982. Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο 1981 – 1982 (2 χρόνια) 
Δράσεις - Ενέργειες:
Πρόεδρος: Γιάννης Βουζονίκος
Αντιπρόεδρος: Φανή Παπαδοπούλου
Γραμματέας: Γ. Παπαβασιλείου
Ταμίας: Γιάννης Ζαχαράκης
Μέλη: 
Χρήστος Κολιώτσας
Αναστασία Κολιώτσα
Γιάννης Τσιπινιάς 

Δράσεις - Ενέργειες:
1.Πρόταση για δημιουργία Πνευματικού Κέντρου στο χωριό με δωρεές του Επαγγελματικού Συλλόγου και ιδιώτες
2.Τίθεται ως σημαντικός στόχος η εξεύρεση της Εικόνας
3.Μπαίνει θέμα για οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Νέων Μεγάλης Παναγίας 
4.Γίνεται πρόταση το 30% των εσόδων του Προσκυνήματος να δίνεται στη σχολική εφορία
5.Προσφορά δοχείων απορριμμάτων στην Κοινότητα Μεγάλης Παναγίας
6.Κατασκευή παιδικής χαράς (116.000 δρχ)
7.Αγορά 12 στολών για το χορευτικό συγκρότημα του χωριού
8.Τέλεση μνημόσυνου για τον Δημήτρη Σαμαρά και τον …Κελέση
9.Δημιουργία τράπεζας αίματος στη Μεγάλη Παναγία

Δεν υπάρχουν σχόλια: