Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 1987

1987. Διοικητικό Συμβούλιο

1987. Διοικητικό Συμβούλιο / Δράσεις - Ενέργειες:

Πρόεδρος: Γιάννης Βουζονίκος
Αντιπρόεδρος: Αν. Αυγολούπης 
Γραμματέας: Κώστας Αυγολούπης 
Ταμίας: Τάκης Κορδαλής 
Μέλη: 
Χρήστος Παϊπάτης  
Γιάννης Τσιπινιάς 
Θ. Παπαμόσχος 

Δράσεις - Ενέργειες:
1.Αγορά μουσικών οργάνων για τη φιλαρμονική του χωριού
2.Διοργάνωση χορού στη Μεγάλη Παναγία για οικονομική ενίσχυση του συλλόγου, με μεγάλη επιτυχία
3.Πρόσληψη δασκάλου μουσικής για τη φιλαρμονική

Δεν υπάρχουν σχόλια: