Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 1989

1989. Διοικητικό Συμβούλιο

1989. Διοικητικό Συμβούλιο / Δράσεις - Ενέργειες:


Πρόεδρος: Γιάννης Βουζονίκος
Αντιπρόεδρος: Ελένη Κούκου 
Γραμματέας: Κώστας Αυγολούπης 
Ταμίας: Τάκης Κορδαλής 
Μέλη: 
Καλλιόπη Παπαιωάννου 
Γεράκης Ταραζάς 
Χρήστος Παιπάτης

Δράσεις - Ενέργειες:
1.Συγκέντρωση χρημάτων για αγορά μεγαφωνικής στο χωριό
2.Είσπραξη 376.000 δρχ. από μικροπωλητές Μεγάλης Παναγίας και διάθεσή τους για εκδρομή του χορευτικού και της χορωδίας για εκδρομή στην Καστοριά 

Δεν υπάρχουν σχόλια: