Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

2010. Επιστολή Διαμαρτυρίας προς ΥΠΕΚΑ για ΜΠΕ Ελληνικός Χρυσός

3 Δεκεμβρίου 2010. 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
Μεταλλευτικών–Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων Χαλκιδικής, 
της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός ΑΕ 

 ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
 Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ 
(Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος)

Κύριοι,
Με το υπ. αριθμ. 131835 /27-10-2010 έγγραφό σας, διαβιβάσατε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής: 
α) αντίτυπο της ΜΠΕ του έργου «Μεταλλευτικές – μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις μεταλλείων Κασσάνδρας» της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός ΑΕ στο Νομό Χαλκιδικής, 
β) σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ) του έργου «Μεταλλευτικές – μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις μεταλλείων Κασσάνδρας» της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός ΑΕ στο Νομό Χαλκιδικής και 
γ) της μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Απομάκρυνση καθαρισμός και αποκατάσταση Χώρου απόθεσης Παλαιών Τελμάτων Ολυμπιάδος» της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός ΑΕ στο νομό Χαλκιδικής.

Με το ίδιο έγγραφο, κλήθηκε το Νομαρχιακό Συμβούλιο «για τη δημοσιοποίηση των φακέλων των δύο ΜΠΕ καθώς και του ΔΣΑ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 37111/2021/ 26-9-2003, την αποστολή στην υπηρεσία της σχετικής γνωμοδότησης του Νομαρχιακού Συμβουλίου, καθώς και των παρατηρήσεων και προτάσεων που διατύπωσαν οι πολίτες και οι φορείς εκπροσώπησής τους, εντός 35 ημερών από την παραλαβή του φακέλου, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 11014/703/Φ194/2003 και την παράγραφο 5 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 37111/2021/03». Στη συνέχεια, κλήθηκαν οι υπηρεσίες και φορείς, στις οποίες διαβιβάζονται οι παραπάνω φάκελοι, να εκφράσουν τις παρατηρήσεις τους επί του περιεχομένου των 2 ΜΠΕ και του ΔΣΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/03 και του άρθρου 7 της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/09.

Ως φορέας της περιοχής ενδιαφέροντος (Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής), σας ενημερώνουμε ότι διαφωνούμε με τη διαδικασία διαβούλευσης, η οποία γίνεται την ύστατη στιγμή και σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα σε πολίτες και φορείς της περιοχής, να ενημερωθούν και να καταθέσουν τις απόψεις και τις ενστάσεις τους, δεδομένου ότι οι περισσότεροι δεν έχουν λάβει γνώση της μελέτης.

Επίσης, σας ενημερώνουμε, ότι ο σύλλογός μας, μετά από ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των μελών του στις 21/1/2007, αποφάσισε τα εξής:
Οι επιπτώσεις από την επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον, σε κλίμακα τέτοια που προβλέπεται για την εκμετάλλευση ενός ορυχείου, θα είναι καταστρεπτικές για το μέλλον του τόπου και τις προοπτικές μιας βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.
Οι εποχές κατά τις οποίες τέτοιου είδους επεμβάσεις γινόταν με στόχο και μόνο τα οικονομικά οφέλη μιας σχετικά βραχύβιας εκμετάλλευσης με αντάλλαγμα την ανατροπή της οικολογικής ισορροπίας, που θα επιφέρει δραματικές αλλοιώσεις στην ποιότητα ζωής, έχουν παρέλθει οριστικά.
Σήμερα που η επιστήμη κρούει επιτακτικά τον κώδωνα του κινδύνου για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και τις κλιματικές αλλαγές και υποδεικνύει ήπιες και βιώσιμες μορφές ανάπτυξης, είναι εντελώς ανεδαφικό ο σχεδιασμός του οικονομικού μέλλοντος να γίνεται προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Εκτιμούμε ότι ενώ τα οικονομικά οφέλη για τον τόπο μας θα είναι περιορισμένα σ’ έναν αριθμό ημερομισθίων και για ένα πεπερασμένο χρονικό διάστημα, οι ζημιές θα είναι πολυεπίπεδες για ένα μη προβλέψιμο χρονικό διάστημα και θα αφορούν σε:
1. Πλήρη καταστροφή του ευαίσθητου δασικού οικοσυστήματος στην ευρύτερη περιοχή του Κάκκαβου,
2. Μόλυνση της περιοχής από βαρέα μέταλλα,
3. Οριστική διατάραξη των εδαφών που θα προκύπτουν από εξόρυξη και επεξεργασία.
4. Αλλοίωση του υπογείου υδάτινου ορίζοντα με σοβαρό κίνδυνο της εξαφάνισης αποθεμάτων νερού και κίνδυνο μόλυνσης των υδάτων με δραματικά αποτελέσματα για την ευρύτερη περιοχή.
5. Πιθανές ζημιές στον οικισμό της Μ. Παναγίας, δεδομένου ότι το όρυγμα θα εκτείνεται εκατοντάδες μέτρα κάτω από το υπέδαφος του χωριού.
6. Τέλος, η προοπτική ανάπτυξης του τόπου με βάση την φυσική και πολιτιστική του κληρονομιά, μια ανάπτυξη που μας αφορά απόλυτα, θα ενταφιαστεί οριστικά μέσα στα ερείπια της οικολογικής καταστροφής που μας προτείνουν.

Για τους λόγους αυτούς, ο Σύλλογός μας αρνείται κάθε αλόγιστη επέμβαση στο περιβάλλον.
Θέλουμε να διαφυλάξουμε τον τόπο μας αλώβητο από τις οικονομικές επιλογές τρίτων και πιστεύουμε ότι ο τόπος αυτός έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες προόδου και ευημερίας που πρέπει να βασίζονται μόνο στις αρχές της αξιοβίωτης ολοκληρωμένης ανάπτυξης.

Για τον σκοπό αυτόν είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να αποτρέψουμε μία καταστροφή, που οι μη αντιστρέψιμες συνέπειές της θα σφραγίσουν αρνητικά το μέλλον του τόπου μας στο διηνεκές.

Με βάση τα παραπάνω, σας ζητούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις αναρίθμητες ενστάσεις επιστημόνων, επιστημονικών και τοπικών φορέων για τη συγκεκριμένη επένδυση και να μην προβείτε στην αδειοδότησής της, η πραγματοποίηση της οποίας θα έχει τεράστιες καταστροφικές συνέπειες σε έναν από τους ομορφότερους τόπους της χώρας μας.

Με εκτίμηση,
Εκ μέρους του συλλόγου,
Η Πρόεδρος, Γραμματική Καραβασιλικού
Η Γραμματέας, Ευαγγελία Λούκα-Κορδαλή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Νομαρχιακό Συμβούλιο Χαλκιδικής
2) Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παναγίας Χαλκιδικής
3) Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σταγίρων- Ακάνθου Χαλκιδικής
4) Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αρναίας Χαλκιδικής
5) Μ. Μ. Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: