Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

2011. Γενική Συνέλευση - Διοικητικό Συμβούλιο


Κυριακή 23/1/2011. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση / Εκλογή Νέου Δ.Σ.


 

Η Γ.Σ. ξεκίνησε με τον απολογισμό και την έγκριση πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. 
και συνεχίστηκε με την εκλογή του νέου Δ.Σ. 
Ακολούθησε η κοπή πίτας του συλλόγου 

Το νέο Δ.Σ. που προέκυψε από τις εκλογές συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:Πρόεδρος: Γραμματική Καραβασιλικού

Αντιπρόεδρος: Βασίλης Αυγολούπης 

Γραμματέας: Ευαγγελία Λούκα-Κορδαλή

Ταμίας: Γιάννης Κ. Ζαχαράκης

Αναπλ. Γραμματέας: Λεμονιά Αδραχτά-Κόγια 

Μέλη: 
Ελένη Κατρανστιώτη, 
Πέτρος Παπαθανασίου 

Αναπληρωματικά Μέλη: 
Μαρία Κολιώτσα, 
Δημήτρης Καραθανάσης, 
Τάνια Τσελεπή, 
Χρήστος Παπαγεωργιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: